toezicht & handhaving

toezicht & handhaving

Handhaven als middel neerzetten en vanuit de bedoeling handelen. Een mooi en veilig Noordwijk als bedoeling en als leidende principe: als we starten met handhaven (dwangsom of bestuursdwang) dan ook doorpakken! En in dit principe elkaar “vasthouden”: bestuur de ambtenaren en vice versa.


  • Opdrachtgever: Gemeente Noordwijk
  • Specialisme: ondersteuning in de rol van probleemverkleinerkleiner