probleemverkleiner.nl

De organisatiecoach voor lekker onbevangen werken!

De voorwaarde om met elkaar ECHT te kunnen ontwikkelen. En dat de resultaten voor zichzelf gaan zorgen!

dit doe ikhier ben ik goed in

Olav Krouwel = probleemverkleiner.nl

Ik ben een organisatiecoach die de boel – vooral binnen de publieke sector – graag in beweging zet. Om zo een bijdrage te leveren in lekker onbevangen kunnen werken. Blije professionals zijn de voorwaarde om met elkaar ECHT te kunnen ontwikkelen. En dat de resultaten voor zichzelf gaan zorgen. Met mijn DOE-aanpak, goed gevulde ToolBox en creatieve pioniersgeest maak ik problemen behapbaar om (weer) beweging te krijgen in de mens en daarmee de organisatie!
Welkom bij probleemverkleiner.nl!

ik ondersteun
Ik ondersteun organisaties met een creatieve en prikkelende blik (als een “hofnar”) op alle plekken en momenten wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld door het opzetten van een proeftuin in jullie organisatie. What you see is what you get! Ik laat daarom graag zien waartoe ik in staat ben.
ik adviseer
Hoe ga je nu ECHT ontwikkelen in de organisatie? Hoe pak je een project/proces aan, zodat de doelen voor zichzelf gaan zorgen? Welke stappen zet je daarin om de ontwikkeling duurzaam te maken? Oftewel om een lerende organisatie te zijn? Ik adviseer je graag!
ik train
Van kennis naar wijsheid, dat is waar het bij mijn trainingen om draait. En vooral: wat is jouw rol in het geheel.? Ik hou de spiegel voor op allerlei manieren: o.a. als “hofnar” prikkelend met humor & warmte, met systeemopstellingen en hond! Kernwoorden zijn: persoonlijk leiderschap, werken vanuit de Bedoeling en ... DOEN is het nieuwe denken!

ik zorg voor beweging en daarmee ECHTE ontwikkeling binnen

PNG-afbeelding 6

organisatieontwikkeling

PNG-afbeelding 9

omgevingswet

PNG-afbeelding 7

dienstverlening

PNG-afbeelding 5

procesverbetering

PNG-duurzaamheid

duurzaamheid

PNG-afbeelding 11

participatie

gewoon©olav

Dit ben ik

Met gewoon©olav wil ik zeggen dat je mij krijgt als mens en niet alleen als functie. Dit is voor mij de belangrijkste sleutel naar lekker onbevangen werken: (weer) gewoon mens zijn op het werk ipv van alleen een functie.

gewoon©olav 
=
genieter van het leven | open & oprecht | creatief in het oplossen van problemen | resultaatgericht | kritisch met een visie | ziet het grote geheel | is een pionier | empathisch met humor | durft risico’s te nemen | motiveert anderen doelen te halen

Als je het proces ter harte neemt zorgt het doel voor zichzelf!

Gandhi

Durf jij een organisatie”hofnar” naar binnen te halen? Ik ontmoet en spreek je graag!

Olav Krouwel
veranderaar & ontwikkelaar | leider | kwartiermaker

olav@probleemverkleiner.nl | 06-24257152