probleemverkleiner.nl

oftewel GEWOON olav

Het DOE-bureau voor mens- & organisatieontwikkeling waar DOEN het nieuwe denken is!

probleemverkleiner.nl = GEWOON olav

Gebruik je probleemverkleiner.nl dan maak je dus gebruik van Olav Krouwel. Het is dus duidelijk wie je in huis haalt en wat ik doe en hoe. Belangrijk voor mij is dat mijn wat en hoe altijd bijdraagt aan mijn waarom/bedoeling: “een bijdrage leveren in lekker onbevangen kunnen werken!” lees hier meer over de Waarom, Hoe en Wat van GEWOON olav…..

What you see is what you get! Ik kom daarom graag langs om elkaar te ontmoeten.

Versie 2

WAT kan ik voor jou doen?

De mensen en daarmee de organisatie in beweging krijgen, zodat er ECHT ontwikkeld kan worden. Want zonder beweging geen (door)ontwikkeling. En volgens mij weten we allemaal dat ontwikkelen nodig is om je bedrijf/organisatie duurzaam te houden. Met andere woorden:

 • klanten tevreden houden (tevreden medewerkers zorgen goed voor de klanten);
 • open en eerlijke omgang met elkaar, goede werksfeer (dat voel je wel);
 • verantwoordelijkheid krijgen en nemen op basis van gelijkwaardigheid;
 • minder stress, dus lager ziekteverzuim;
 • minder verspilling/lagere kosten;
 • en ….. dan komen de goede resultaten van zelf!

Voor mij is dit lekker onbevangen werken!

Ik stel dus vooral het proces voorop in plaats van de doelen. Want die zorgen wel voor zichzelf.

En HOE doe ik dat?

mijn “gereedschapskist” en aanpak

Mijn gereedschapskist is gevuld met de hiernaast genoemde tools. Hoe ik deze toepas is afhankelijk van het vraagstuk/probleem en welk totaal aanpak hierbij past. Ik spreek graag over een aanpak, omdat het nooit een vaststaand protocol is. Het is en blijft altijd maatwerk!

De samen gekozen aanpak breng ik tot uitvoer in vier hoofdrollen die inzet. Elke rol heeft zo zijn eigen kwaliteiten. Alle rollen komen natuurlijk samen in GEWOON olav, dus altijd paraat!

mijn gereedschapskist

  • werken vanuit de Bedoeling
  • zelforganisatie
  • verbindende communicatie
  • provocatief coachen
  • lean
  • en ….. GBV (Gezond Boeren Verstand)

mijn hoofdrollen

voor elke fase van ECHT ontwikkelen

probleemverkleiner
Pas als je het probleem duidelijk en behapbaar hebt, kan je ECHT ontwikkelen!
veranderaar
Als het nodig is, anders doen! Samen een nieuwe weg bepalen. En zeker niet onbelangrijk: afblijven van wat goed gaat.
interim leider
Zonder (persoonlijk) leiderschap geen ontwikkeling of verandering!
kwartiermaker
Iets nieuws neerzetten vraagt om de juiste stappen met alle betrokkenen. Met andere woorden: de spin in het web met een helicopterview!

Als je het proces ter harte neemt zorgt het doel voor zichzelf!

Gandhi